top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Mýtný dům u Juditiny věže - Karlův most

Typ projektu

Fotografie

Datum

Praha 2002

Štukatérská rekostrukce fasádního pláště pod dohledem památkové péče Praha

bottom of page